Az Ürömért Egyesületet ürömi lakosok alapították Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület néven 2004. október 13-án az ürömi Művelődési Házban. Az Egyesület alapító elnöke Kern Lujza volt 2008. januárig. Jelenlegi elnöke Lökkös Attila szociológus, alapító tag. Az Egyesület Alapszabályban rögzített fő célja a fenntartható településfejlesztés, az újonnan kialakult településrészek és a régi településközpont kapcsolatrendszerének fejlesztése. Ennek érdekében fontosnak tartja a közösségi érdek elsődlegességét a befektetők érdekeivel szemben, az önkormányzat civil kontrollját, a nyilvánosságot és átláthatóságot. Az Egyesület – fenti céljai elérése érdekében – az alábbi közhasznú tevékenységek végzésére jogosult az Alapszabálya szerint: kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme, sport, fogyasztóvédelem, bűnmegelőzés és áldozatvédelem. Az Egyesület rendszeres programjaival jelentős közösségépítő tevékenységet fejt ki, megalakulása óta több eredményes projektet valósított meg.