Sírnak az ürömi erdők

Üröm egyik legnagyobb kincse a környezete, a körülötte fekvő festői természet. A gombamódon szaporodó lakóparkokhoz átsoroltak már minden lehetséges mezőgazdasági területet. Mára csak az erdők maradtak, most azok kerültek a célkeresztbe. A legutóbbi területi átsorolásnál is olyan mértékben csökkentette az önkormányzat a természetes környezetet - mutatója a biológiai aktivitási érték -, hogy annak szinten tartására erdőtelepítést írt elő a megyei főépítész. Most egy gyönyörű természetes erdőrészt szeretnének megfosztani erdőségétől. (A tények ezen a linken találhatók)

Azt mondják, hogy nem akarják jobban beépíteni, mint amúgy is lehet, de azért mégis. Ráadásul ezt egy erdőgazdálkodó szervezet kéri! Tudni kell azonban erről az erdőgazdálkodó szervezetről, hogy tavaly év végén hozták létre. Megalakulását követően az első tevékenysége: egy valódi erdőterület átsorolása speciális beépítésre nem szánt, de építési jogokkal bíró területté. Hogy jobban bemutathassa az erdőt!

Az Önkormányzat részéről egyrészt érthető, hogy segíteni akarja a vállalkozásokat a területén; az irány is támogatható lenne, hogy ezt nem ipari és gazdasági területek létestésével kívánja megtenni, hanem a település természeti adottságait bemutató szolgáltatással. Ugyanakkor, gondos gazda módjára kell eljárnia minden, a természeti környezetet átminősítő kezdeményezésnél, mert azt utóbb már nagyon nehéz visszaállítani. Szükséges az elképzelés alapos vizsgálata, alátámasztva a vállalkozó részéről a gazdasági fenntarthatóság és a műszaki megvalósíthatóság, az önkormányzat részéről pedig a közösségi haszon.
A frissen alakult szervezet elképzelése egy turisztikai-vendéglátó rendeltetési egység mellé két lakásegység építése. Ehhez nem szükséges az semmilyen átsorolás; lakóépítési telek van bőven, talán még túl sok is Ürömön. Ha ezt ki akarja egészíteni egy turisztikai vendéglátó egységgel, akkor elegendő az erdő szélén vásárolnia néhány telket.
Szeretnék felidézni egy korábbi esetet: néhány éve egy teniszpálya építésének indokával került átsorolásra egy terület (hrsz.: 021/51 és 52) sportterületté a szántóföld közepén a Budai út bal oldalán, Pilisborosjenő felé. Az átsorolás megtörtént (csodálkozom, hogy a szomszédok nem kérelmezték meg ugyanezt), ám a területen ma sincs teniszpálya. De– mivel a semmi közepén létesült – kapott egy területrészt, amelyen lakást lehet majd építeni. Akkor is, ha nem lesz semmilyen teniszpálya.
A kérelem másik furcsaság, hogy az Önkormányzatnak már nem áll módjában további erdőterületet átminősítenie, így a javaslat szerint az átsorolással párhuzamosan csereerdősítést kell elvégezni. Azt pedig minden laikus is tudja, hogy egy több évtizedes faállományú természetes erdő össze nem hasonlítható egy újonnan telepítettel, sem kinézetre, sem biológiai aktivitásukat tekintve, hiába lenne azonos méretű a területük. (A legutóbbi telepítés nem lett egy tüdőfrissítő hely és vizuálisan sem egy élmény.)
Ez egy erdőgazdálkodó részéről elég méltánytalan ajánlat, amely nem szolgálja Üröm érdekeit! Biztassuk, erősítsük meg az Önkormányzatot, hogy ne támogassa a kérelmet!
Kicsit messzebbről szemlélve, komplexebben megközelítve a kérdést a fentiek kapcsán:
A kérelmező egy frissen, 2015. októberében alapított erdőgazdálkodási szervezeten keresztül szeretné a lakóövezetek szomszédságában lévő erdő átsorolását egy turisztikai-vendéglátó és két lakóegység építéséhez. Ez Ürömön csak úgy lehetséges már, hogy ha helyette valahol új erdőt telepítenek. Ez így komolytalan, ez alapján semmiképpen nem szabad megszüntetni az erdőt. De még ha egy komoly referenciákkal bíró beruházó jelentkezne be egy hiteles, fenntartható üzleti tervvel hasonló kéréssel, még akkor sem szabad az Önkormányzatnak azonnal, automatikusan átminősítenie egy területet.
Ahhoz az szükséges, hogy a településnek hosszú távon előnye származzon, érdekében álljon. Ezt azonban csak úgy lehet megállapítani, hogyha a településen egy társadalmi párbeszéd eredményeképpen kialakult jövőképéből közösen levezetett stratégiai tervbe illeszkedik, vagy abba beilleszthető.
A beruházó által tervezettek egyelőre nem tűnnek ilyennek. A fejlesztési szándék alapból nem elvetendő, noha a rendelkezésre álló 700 m2-es beépítés túlzásnak tűnik. Amennyiben komoly és valós a szándék, akkor egy kicsivel nagyobb, és a Pilisi Parkerővel összefüggő erdősült részre kéne inkább telepíteni, nem pedig ide, a lakóházak melletti kis erdős részre.
Segítsük az Önkormányzatot döntésében; erősítsük meg, hogy elutasítsa ezt a kérelmet!