Sokan megállítanak és kérdezősködnek, hogy ugyan mi történt a tavalyi árvíz óta. Nem látják a munkagépeket dolgozni és a sitt is maradt a patak partján, igaz már ismét benőtte a gaz és eltüntetettként lehet aposztrofálni. Nem úgy, mint Pilisborosjenőn, mert ott már megindult a patak rendbe tétele. Ugyanabban az időben (2017.05.23.-án) ugyanaz a patak ott is elöntötte a falut és ők vis major keretből kaptak 100 milliót árvízi veszély elhárításra és most azt költik el és teszik rendbe. Az ott működő egyesület hívott szakértőket és feltették a honlapjukra a patak állapotával kapcsolatos tanulmányokat. Érdemes elolvasni , mert ugyanazt rá lehetne húzni az ürömi részre is.
http://2097.hu/, https://www.facebook.com/2097csoport/
Mi is történt az árvíz után. Megpróbálom röviden pontonként leírni kálváriánkat.

-A jegyző 2017.06.06.-án felszólította a Kosztyu Kft-t, hogy a patak partján és medrében illegálisan elhelyezett kőmegmunkálásból származó hulladékot távolítsa el, mert feljelenti hulladékgazdálkodás megsértése bűncselekmény miatt. Nem tette, hanem illetékesség hiányában áttette a PMKH Környezetvédelmi Hatóságához. Majd az előbbi hatóság illetékesség hiányában áttette az ügyet a Fővárosi Katasztrófavédelem Vízügyi Hatóságához. Ez a hatóság helyszíni szemlét tartott és kötelezte az Önkormányzatot (!) a patak rendbe tételére ,az árvízi kockázat megszüntetésére,amit a kőfaragó cég okozott. Elrendelte az engedély nélkül készített „támfalszerű építmények” elbontását és az illegálisan tárolt kőmegmunkálás melléktermékének az elszállítását, de mivel ez vízi munka és engedélyeztetni kell. Ezek az említett építmények és az illegális hulladékok mind az 016/1 hrsz.-ú ingatlanon vannak. Ez az ingatlan (200 m2) pedig a tulajdoni lap szerint Üröm Község Önkormányzatának tulajdonában van, a jegyző elmondása szerint sem használati sem bérleti díjat nem fizetnek és erről semmiféle szerződés sincs. Sőt a Kosztyu Kft épülete is átnyúlik erre a telekre és erre az alábbi magyarázatot kaptam, mikor kértem a használati illetve a bérleti szerződést. „A 016 hrsz-ú terület használatát illetően a közelmúltban földmérővel végeztettük el a felmérést (telekhatár kijelölés), mely egyértelműen igazolta, hogy azon a területen van elhelyezve az Ön által is jelzett felépítmény, mely építményre még jelenleg is folyamatban van az illetékes építéshatóságnál a fennmaradási engedély elbírálása. A szóban forgó terület eladásra történő kijelölését tartalmazó képviselő-testületi határozat mind a mai napig érvényes, miután azt a képviselő-testület nem vonta vissza. Adásvételi szerződést azért nem kötött a kijelölt vevő, mert annak feltétele volt a fennmaradási engedély megléte.”Nagyon érdekes válasz, mindenki gondoljon, amit akar! Azért a PÜ Bizottság elnöke és a képviselők felelőssége is felmerül. Hogyan gazdálkodnak az Önkormányzat vagyonával, egyáltalán van –e róla tudomásuk?

-Tehát a Kat.Véd. Vízügyi Hatósága 2017.08.28.-án felszólította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a patak rendbe tételét terveztesse meg és nyújtsa be a terveket a hatósághoz. Ennek határideje 2017.09.29.-e volt. Telt múlt az idő és a dolgoztak a tervezők, de csak nem készültek el a tervek. Érdeklődésemre a polgármester úr 2018. január 9.-én a 46/2/2018. sz. válaszában leírta, hogy „a patakmeder rendezésére a tervek elkészültek és leszállításra kerültek.”Ehhez képest a Kat.Véd.Vízügyi Hatósága 2018.02.20.-án felszólította őket,hogy nyújtsák be a terveket.2018.április 26.-án sikerült benyújtani ,7 hónap múlva az első határidőhöz képest. A terveket ugyanaz a FŐMTERV Zrt készítette, mint 2014.-ben a Bécsi úti körforgalomtól a Bowling mögötti iszapfogóig. Először a vízhozam számításnál egy ellentmondást véltem felfedezni. A 2015.01.10.-én kelt FKI-VH 5826-12/14 Vízjogi létesítési engedélyben az alábbi hidrológiai adatok szerepelnek: NQ1%=20,3 m3/s, NQ2 %=17,2 m3/s, NQ3%=10,9 m3/s.(A 2015.évi Vízjogi létesítési engedély az ürömi PH birtokában van.)
A mostanit szintén a FŐMTERV Zrt készítette el 2018.februárban (26.17.190 sz.) és a mostani tervezett vízhozam: 4,9 m3/s.!? Melyik számítás a jó?
Továbbá a 016/1 hrsz ingatlannál a Kosztyu Kft mögötti részen, ahol az a sok illegális sitt és „támfal”található, azt meghagyják és új medret terveztek. Tehát a játszótérrel szemben lévő zöldterületen a patak medre követni fogja az út vonalát.(Feltételezhetően így nem kell elszállítani azt a temérdek sittet, amit felhalmoztak évek óta.) A tervezési szakasz közepénél jelenleg egy a keleti oldali vízgyűjtő területről (CBA, már LIDL mögötti lakópark) összegyűlt vizek bevezetése történik Mészégető u. felől, egy nagyobb átmérőjű a Dózsa Gy. út alatt átvezetett csővezetéken keresztül, melynek a tervezett mederhez történő bevezetését a dokumentáció nem tartalmazza. Nem tartalmaz a terv az érintett közművekről sem semmilyen információt.
-Várjuk a vízjogi létesítési engedélyt, mert állítólag azután kezdődhet meg a vészelhárítás! Véleményem szerint a patakpartra öntött, a patakmederbe omlott kőmegmunkálás melléktermékének az ebből készült „támfalszerű”építmények bedőlésének maradványa és a mederben található raklap eltávolítása a vészelhárítás. Ezeknek az eltávolítása, az árvízi veszély elhárítása nem kötött vízjogi engedélyhez. A patak rendbe tétele és a támfalszerű építmények elbontása az igenis engedélyhez kötött.
-A Helyi Vízkár-elhárítási Terv-et először 2018.02.28.-án bátorkodtam kérni a„kimittud”-on keresztül és több mint 4 hónap után sikerült megkapni azt a választ, hogy Ürömön nincs is ilyen. Nagyon csodálkoztam, mert tudomásom szerint ezt törvény írja elő. (Talán ha lett volna, megelőzhető lett volna a tavalyi katasztrófa.) Feltettem a jegyzőnek a következő kérdésemet. Nem gondoltak arra az elmúlt 13 hónap alatt, hogy el kellett volna készíteni a Helyi Vízkár-elhárítási Tervet? Még nem kaptam rá választ. Üröm felszíni vízelvezetését a Pilisborosjenői patak vezeti le, amennyiben az rendben van tartva. (A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.tv.4.§1. pontja rögzíti a települési önkormányzat vízgazdálkodással összefüggő feladatait, amely értelmében a települési önkormányzat dolga a helyi vízrendezés ár és belvízelvezetés és a település vízkár elhárítási ellátása.)
-A HÉSZ-szel kapcsolatos kérdésemre egy érdekes választ kaptam.” Tájékoztatom, hogy az elfogadott helyi rendeletnek nincs visszamenő hatálya” A 2017 júniusában elfogadott HÉSZ 56.§-át azért idéztem, mert úgy gondolom, hogy az mindenkire vonatkozik. Tehát a patak partján mindkét oldalon 3 méteres gyepsávot kell kialakítani. El kell szállíttatni azt a nagy mennyiségű sittet, a különböző ott tárolt dolgokat (ez nem vizimunka) és máris be tudják tartani a HÉSZ 56.§-át. Lehet, hogy ez esetben is tévedtem? Mégsem vonatkozik mindenkire?
Hát itt tartunk. Mindenkinek azt üzenem, hogy jól zárja be a kapukat és ne engedje be az árvizet, mert jobban járunk, ha nem kérünk és nem várunk támogatást az Önkormányzattól, mikor csak a kötelességét kellene teljesíteni a lakósság érdekében, így mindenképpen rögös út vezet a kálváriáig.

Üröm,2018.07.15.

üdvözlettel: Májer István