Védjük meg erdeinket, mert fogynak! Ön mit hajlandó tenni értük?

Üröm község Önkormányzat képviselőtestülete a 2015. decemberi ülésén megszavazta az alábbi erdőkivételt a Péterhegyen, a CBA felett, a Mészégető utca felső részénél.  Simon László Szabolcs tulajdonos elfogadott kérelme alapján a 036/8 és a 036/9 hrsz-ú ingatlanok 1,4 ha része erdő besorolásból átkerül különleges beépítésre nem szánt övezeti besorolásba. (Az ezzel kapcsolatos véleményünk itt olvasható)

A tulajdonos az 5 % alatti beépíthetőségű területen 4-5 méter magasságú, 3-4 részből álló erdészeti bemutató- és látogatóközpontot létesítene, amely két lakáscélú és egy turisztikai-vendéglátó rendeltetési egységet is magába foglalhat.  A tulajdonos által alapított és elnökölt, 2015. októberben bejegyzett, újpesti székhelyű Magyar Erdő Egyesület céljai között szerepel „a vadászattal összefüggő szórakoztató, illetve szakmai programok szervezése”.  A tulajdonos a kivett területért cserébe csereerdősítést hajt végre az Önkormányzat tulajdonában lévő 036/1 hrsz-ú, kivett agyagbánya megnevezésű szomszédos ingatlanon. (Térképszelvény itt.)
Háttér, részletek később