Szabályzat

Az üzemeltető által kezelt rendszerekhez az www.uromert.hu címről elérhető tartalmak tartoznak.

A hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladója felelős!

Az uromert.hu szolgáltatásait a felhasználó a saját felelősségére használja!

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az elhelyezett adatok, képek, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel
tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. Az üzemeltető nem vállal
felelősséget a rendszer használatából adódó támadó, zaklató vagy illegális tartalmú viselkedésért, bármilyen jogsértésért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért és az üzemeltető nem tehető felelősség sem közvetlen, sem
közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből
származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy
részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredõ károkért, továbbá
nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

Az uromert.hu nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem
köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A felhasználó az uromert.hu igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetésben megadott e-mail címe az üzemeltető
üzleti partnerei számára átadható, és reklámüzenet küldése céljából felhasználható.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételéből, eléréséből adott felhasználót kizárja, e-mail cím,
IP cím, cégnév, telefonszám, áru, kulcsszó alapján.

Tilos az uromert.hu oldalon található alkalmazások felhasználása kéretlen levelek küldésére.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

  • jogszabályba, törvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
  • szerzői-, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
  • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
  • félelemkeltő, gyűlöletre buzdít;
  • meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket bemutató fénykép;társkeresés, partner keresés;
  • olyan szövegrész, mely kizárólag csak a keresési eredmény befolyásolásának céljául szolgál;
  • nem a hirdetési kategória jellegének megfelelő;
  • bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sért, becsmérel;
  • nemzeteket, nemzeti jelképeket sért, gyaláz vagy tiltott jelképeket tartalmaz.

A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között
együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A felhasználó
viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más
felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek)
által a felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a
használat során a felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

Az uromert.hu szolgáltatásait a felhasználó a saját felelősségére használja.

Üzemeltető:
Ürömért Egyesület
Székhely: 2096 Üröm, Fülemüle u. 16/b.
Adószám: 18706433-1-13